Nedan hittar du all information inklusive
skolavgift och anmälningsblankett.

Om du behöver mer information,
kontakta då Helena Dunlop på mejl barn@SvenskaSkolanPerth.org
eller ring på mobilen 0438 030 024.

Om skolan

Svenska Skolan i Perth har lektioner på lördagar
kl. 14.30-16.30 på Trinity College i East Perth,
se karta nedan. Kör in via Nelson Avenue!

Vi har 3 klasser:

Nyckelpigorna: 4-6 år
Igelkottarna: 6-8 år
Ugglorna: 8-14 år

Sofia, Sharon, Sandra, och Helena tar hand om barnen och leder grupperna.

Barnen lär sig eller håller igång sin svenska och sitt kulturarv samt får möjlighet att träffa andra svenska barn och föräldrar.

Klasserna hålls på svenska och vi har svenska läroböcker, biblioteksböcker, filmer, musik och spel. 

Vår skola är godkänd av Skolverket i Sverige och Department of Education i Västra Australien.

Svenska Skolan i Perth har funnits sedan 2003 som en fristående del av Svenska Klubben i Västra Australien.

About us

The Swedish School in Perth has lessons on Saturdays at 2.30-4.30pm at Trinity College in East Perth, see map below. Enter via Nelson Avenue!

We have 3 classes:

The ladybirds: 4-6 years old
The hedgehogs: 6-8 years old
The owls: 8-14 years old

Sofia, Erika, Julia and Charlotta take care of the children and lead the groups.

The kids learn or keep their Swedish and culture going and have the opportunity to meet other Swedish children and parents.

Classes are held in Swedish and we have Swedish teaching material, library books, films, music and games.

Our school is approved by Skolverket (The Swedish National Agency for Education) and the Education Department in Western Australia.

The Swedish School was established in 2003 as an independent subsiduary of the Swedish Club of WA.

Ur skolans kursplan

"Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven:
− utvecklar sin förmåga att förstå och uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska,
− utvecklar sin förmåga att med behållning läsa och förstå skilda slag av texter på svenska,
− tillägnar sig kunskaper om historia, traditioner och samhällsliv i sin ursprungskultur och förmåga att göra
   jämförelser med australiensiska förhållanden,
− stärker sin självkänsla och identitet och erövrar dubbel kulturtillhörighet,
− grundlägger goda läsvanor genom litteraturläsning eller tillägnar sig litteratur på annat sätt,
− lär känna delar av sitt kulturarv och kan sätta detta i relation till sig själv och sin egen situation."

Skolavgift 2018 

Avgiften är $160 per barn för hela läsåret. För mer än ett barn blir avgiften reducerad till $100 per syskon.

OBS! Ingen GST ingår i beloppet eftersom Svenska Skolan inte är registrerad för GST. ABN: 21 019 747 352

Var vänlig anmäl barnet/barnen genom att fylla i blanketterna nedan samt betala.

Var god betala skolavgiften till skolans konto genom banköverföring (det enda accepterade betalningssättet).

Account name: The Swedish School of WA
Bank: Westpac      BSB: 036-011      Account number: 275 661

Använd din initial och efternamn som referens (t.ex. G Andersson).

Instruktion för ifyllande av blanketten

Svenska Skolan Perth använder sig av ett gratisprogram för anmälningsblanketten, vilket medför vissa
restriktioner i vad vi kan göra. Därför är det en blankett per förälder och en blankett per barn, vilket är
anledningen till att föräldrarnas initialer behövs för identifikation på barnblanketten.

Då det är en blankett per person så måste du/ni tyvärr fylla i en mejladress på varje blankett om ni vill
ha en kopia på blanketten skickad till dig/er.

Vi kan endast ha ett visst antal gratisblanketter så därför måste båda föräldrablanketterna se likadana ut.

Vi kan inte ändra rubriker eller ta bort adressfält. Därför står det ”Län” istället för ”Stat” och ”Land” måste
tyvärr finnas med.

Hjälptexter finns till höger om vissa av fälten när de fylls i.

Symbolen * indikerar obligatoriska fält.

När du/ni trycker på knappen ”Överför”, skickas varje blankett separat till Svenska Skolan Perth och till
den/de mejladress/er som finns på föräldrablanketterna samt ev. på barnblanketterna.
OBS! Du/ni måste alltså trycka på knappen ”Överför” för VARJE blankett.

Om du av någon anledning inte kan se knappen "Överför" (t.ex. efter att du har fått felmeddelanden),
använd tabbtangenten för att tabba dig till knappen.

Förälder 1

There are tons of Wufoo features to help make your forms awesome.

Förälder 2

There are tons of Wufoo features to help make your forms awesome.

Barn 1

HTML Forms powered by Wufoo.

Barn 2

HTML Forms powered by Wufoo.

Barn 3

HTML Forms powered by Wufoo.